Leveren van maatwerk en kwaliteit
Persoonlijke benadering
Francken & Vermeij

Ventilatie & WTW

In onze maatschappij is wooncomfort van essentieel belang. De eisen die tegenwoordig worden gesteld vragen om een systeem dat niet alleen zorgt voor warmte en warm water, maar ook voor gecontroleerde ventilatie. Natuurlijk met zo min mogelijk verlies van warmte!

Voor een optimale ventilatie in woningen is het noodzakelijk om gelijktijdig vocht en vervuilde lucht af te voeren en eenzelfde hoeveelheid verse lucht toe te voeren. In vaktaal heet dit "gebalanceerd ventileren". Wij bieden u een systeem dat een combinatie is van een HR combi ketel en een gebalanceerd ventilatiesysteem. De schone aangevoerde buitenlucht krijgt hierbij de warmte overgedragen van de af te voeren vervuilde binnenlucht. Dit heet gebalanceerd ventileren met warmteterugwinning. Een duurzaam product voor comfortabel wonen en een beter milieu! Dit systeem is uitermate geschikt voor nieuwbouwwoningen. In bestaande woningen zijn echter forse verbouwingen nodig voor het aanleggen van de ventilatiekanalen.

Bedrijfsventilatie

Onder bedrijfsventilatie verstaan wij alle ventilatoren en aanverwante producten aan die in bedrijven, kantoren, fabriekshallen etc. kunnen worden toegepast. Voor winkels bijvoorbeeld de luchtgordijnen en luchtverwarmers. Ook hierin zijn wij u graag van dienst.

Informatie aanvraag: ventilatie & wtw